понеделник, 1 декември 2008 г.

Философът-марксист продължава да мълчи

Граждани хора (и влечуги), нашият Грънчи така и не отговори на въпросите на г-жа Апостолова. Всъщност, никой не се е и надявал, че философът-фатмак е способен на това.

Но пък Грънчи получи подкрепа от далечна Америка! Ето, възхищавайте се:

http://aig-humanus.blogspot.com/2008/11/1.html

Няма да цитирам словоизлиянията на "американеца", подкрепящ Грънчи. Дори и за влечуго като мен е под достойнството да мърся блога си с подобни неща. Който се интересува - да погледне на своя отговорност.

Но пък за Грънчи писъмцето на "американеца" е дар небесен и затова той се е постарал да пренапише на кирилица нескопосания текст (който, кой знае защо, е написан с латински букви).

Браво Грънчи, ти знаеш, ти можеш!!!

Но, питам се, дали някой друг костовист не би могъл да отговори на въпросите на г-жа Апостолова? Написах едно коментарче в блога на Комитата, ето тук:

http://komitata.blogspot.com/2008/11/blog-post_3216.html

Може би Комитата ще се окаже малко по-отворен. Ще почакаме, ще видим...

Ето го коментарчето ми до Комитата:

Драги Комита,

Ще си позволя да отбележа, че аз не споря с философа-марксист, а го изобличавам като двуличник, измамник и лъжец. Самото лице Грънчаров (от Пловдив) изобщо не ме интересува. Но тази персона се е самопровъзгласила за "Трубадур на Костов" и затова в мен, а вероятно и в други хора (и влечуги), възниква убеждението, че костовизмът като теория и практика е учение лъжовно и дълбоко погрешно.

Всеки истински костовист е длъжен да защити своята вяра! Затова, ако сред вас, костовистите, има някой, който може да убеждава и спори - нека отговори на въпросите на г-жа Апостолова.

Ако единственият ви отговор е
"ти не си с нас, значи си ченге и с теб не разговаряме",
то това ще затвърди убеждението сред българите, че костовизмът е вид болшевизъм, и то от най-зловреден тип.

Тогава едва ли Преподобният Костов и людете Му някога ще спечелят изборите с 60%.

Драги Комита, ти искаш Отечественият Фронт на ДСБ да спечели изборите, нали? Ами тогава дай достоен отговор на моите вражески провокации! Отговори по убедителен начин на въпросите на г-жа Апостолова!

За жалост, "философът" Грънчаров не е способен на това...
1 коментар:

dapostolova каза...

Отново съм при вас г-н Влечуго, защото не мога да отмина вашата оценка "антиамериканизъм" нито свързването й с Финландия и западна Европа.
Двете неща нямат никаква връзка, Финландия, макар неутрална страна не се различава въобще във външната политика към САЩ от останалите западноевропейски държави и стари членки на ЕС. Преди да твърдите това, ви съветвам да придобиете по-задълбочени знания за пътя на развитие на Европа след Втората световна война.
За това сега in brief нахвърлих следния материал за Вас, който смятам да оформя в един бъдещ анализ за българския читател интересуващ се от тези въпроси
Моят "антиамериканизъм" стига и свършва до отричане посоката на външната политика на САЩ в Европа, Балканите и вида на демократичния модел на САЩ
Впрочем, непознаването на най-новата история на Европа след ВСВойна е "болест " на българското общество.
Дължи се на 60 години Желязна завеса на Студената война и балканска изолираност, носеща специфичното си историческо развитие 500+50 години изолираност от Европа. България е два пъти изолирана от естественото си цивилизационно място- Европа-турското робство и социалистическия тоталитарен режим и това много вреди на посоката и мирогледа на развитие на обществото й.
След Втората световна война Европа има "особен" път на развитие, тя е разделена между две големи военни сили, които стават и военни хегемони. Източна Европа е окупирана от СССР, Западна от САЩ. Те започват противопоставянето, САЩ започват нова политика към Европа -с цел разделянето й и раждат Студената война.Нека да ви цитирам думите на един от стратезите на Студената война, Алън Фостър Дълес – първият шеф на ЦРУ - заявява следното 1947 г.

“Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората от социалистическия свят. Незабелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството - тоест безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени в човека трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикваме ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем човек с консумативна психика на елементарен потребител. това ще извършим под девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ".
Това което Алън Фостър Дълес е замислил обаче не се осъществява, по простата причина, че Европа се разделя на две и всяка част се капсулира в себе си, отделена от другата с Желязната завеса.
Пътят на източноевропейците знаете, но не знаете пътя на западноевропейците,
той е "особен". Западноевропейците са военно слаби и потънали в разрушенията на войната с огромни човешки и материални жертви. Те получават финансовата "помощ Маршал" от САЩ, но за да не родят корупция я влагат в държавната сфера .
Придружават процеса на възстановяването си с раждането на едно ново идеологическо течение наречено "реалната демокрация" - The real democracy с двете форми - пряката и прозрачна демокрация.Пряката демокрация знаете се изразява в референдумите и има също два подмодела действащи в Европа-Швейцарския с перманентните референдуми и на другите европейци - с национални и местни референдуми. "Прозрачната демокрация" се ражда малко по късно -края на 70-те години първо в Северна Европа и не след дълго започва да замества изцяло пряката демокрация. Впрочем the real democracy започва още в 20-те години на 20 век в Северно европейските народи- те са пак лидерите и след ВСВойна , а страните от Средна Европа възприемат от тях модела на real democracy.Другите стари членки на ЕС от Южна Европа не до там развити се стремят да вървят по пътя на страните от Северна и Средна Европа.
В какво се състои "особения" път на развитие на западноевропейците? След Войната. западноевропейските страни се съсредоточават в себе си и развиват националните си богатства , така успяват да възстановят националните си стопанство и достигат висини-мощни икономики и силни държави. НО, не постигат това благодарение и само на "помощта Маршал", има страни които не я взимат, например Финландия не взима помощта Маршал, за да не раздразни великия си съсед. Но пък от най-бедна страна на Европа (по -бедна и от България) Финландия се превръща в една от най-богатите сега и без Маршал помощ. Западняците достигат този си просперитет благодарение на новата идеологическа форма- реалната демокрация, която става водеща идеология в обществата им, възприема се от леви и десни сили и става надпартийна и конституционна закрепена и която означава практически следното: залагат се силни антикорупционни законодателства отделящи корпоративните и финансови интереси от властта и политиката, придружаващи ги силни и като часовник действащи де политизирани и независими съдебни системи, които изграждат неподкупен политически елит, работещ само за обществения и държавен интереси, в защита на националните интереси на народите си на външната и вътрешна арена.
В това се състои успеха на западноевропейците. Важното е, че Маршал оползотвориха добре, не потъна в търбусите на политическия им елит, както сега потъват еврофондовете и приходите от приватизационните сделки в дробовете на българския политическия елит. България няма нито антикорупционно законодателство, нито действаща съдебна система, нито неподкупен политически елит.И най-важното- реалната демокрация изгражда развито демократично съзнание в обществата им, което е вид имунна система срещу всякакъв политически бандитизъм.
С раждането на реалната демокрация става постепенни и коренно разделение на обществените модели на Западна Европа и САЩ. В Западна Европа действа регулирана държавна икономика, която създава основитена силна държава и силна социална система-която прави обществото социално устойчиво и в Европа завинаги се ликвидира мизерията и бедността родена от войната.
САЩ развива нерегулираната икономика, държавата липсва в нея , липсва и социалната система, там пряката демокрация застива до ниво местни общински референдуми и не надхвърля нивото на въпроси като :"Как да се боядисат кофите за боклук в Лос Анжелос?" .
Прозрачната демокрация е следващата фаза на реалната демокрация, родена и развиваща се в Европа и която от края край на 70 години замества изцяло пряката демокрация в Европа. Политическия модел на САЩ също застина поарди липсата на европейското по вид антикорупционно законодателство и отделяне на корпоративните интереси от властта и политиката- той става двуполюсен без особена разлика между двете партии- републиканци и демократи , които се различават само по корпорациите, които са ги яхнали. Силни тенденции в икономиката се развиват в оръжейната промишленост, която започва да влияе пряко върху външната политика и на двете партии. И най-великата демокрация-САЩ застива на възраст" юношество" пред "възрастния" модел ,който се развива в Европа.
Когато се ражда ЕС , САЩ са тези, които не позволяват той да тръгне от своето начало 1952 г. като политически съюз, той си остава само икономически съюз.
След войната САЩ се издига като голям военен водещ хегемон и започва да определя външната политика на западноевропейците. А те понеже са военно слаби предпочитат да си наведат главата, да се затварят в себе си като разработва своите богатства, но всяка една западноевропейска страна сама определя външната си политика и постоянно се е съобразявала със САЩ-стар синдром, придобит след Втората Световна Война, позволиха на чичо Сам да роди Студената война между Източна и Западна Европа, да разделя Европа и да ги води за носа във външнополитически план. Е не във всичко, западноевропейците умеят да устояват своите национални интереси с нокти и зъби. Но все пак признаха Косово, не признаха Абхазия и Южна Осетия, продължават да се снижават по някои въпроси и да стоят с наведена глава пред САЩ- до кога се питат и самите европейците?
С разпадане на соц системата и СССР западняците изпаднаха в икономическа рецесия, понеже макар и в Студената война западна и източна Европа живееше в единен организъм, имаше единен търговски пазар . Например в края на 89 г. Безработицата във Финландия достигна 30% с прекратяване на 30% бартерна търговия, която Финландия имаше със СССР. Всички западноевропейци почувстваха кризата, Финландия и другите успяха да излязат от нея, поради това че имаха друга ,силна и конкурентоспособна 70% икономика свързана със Западна Европа.
Точно това време, когато западноевропейците се съсредоточиха отново в себе си да преодоляват икономическата рецесия, умело се използва от САЩ да навлязат в източна Европа използвайки нискоразвитото демократично съзнание на обществата им, липсата на опит и разбиране за демокрация, да налагат своя икономически модел на "държавата е лош стопанин и вън!" на нерегулираната икономика , разрушаване на техните икономики, оттам и държави и социални изградени системи- Изтока и Западна Европа имаха почти общи социални системи. САЩ градяха там по свой образ и подобие нов политически послушен и продажен елит, чрез пълнене на джобовете им с комисионни. Така ги научиха и да действат от тогава до сега, нали знаете, всяка година във федералния бюджет САЩ отделят 1 % за корумпиране не политици и тези пари се насочват предимно към крехките и слаби демокрации. Защо не отиват в Западна Европа и да налагат своите модели демокрация, икономика, социална държава и прочее? Западняците са със силни икономики, силни държави неподкупен политически елит, развито демократично съзнание на обществото.Ако те се появят в коя да е и най-малка западноевропейска страна, ще им се посочи вратата- за това не смеят да шетат в Западна Еворпа.
Останали без икономики и държави са лесна плячка в техни ръце, дори нещо повече- САЩ продължиха студента война, ако не успяха да осъществят плановете си след 1947 г сега чрез създадения от тях продажен елит, те ги реализираха напълно.
Нопомням ви една реч през 1992 г. на Държавният секретар на САЩ Джеймс Бейкър, който заяви пред техния конгрес: “Ние изразходвахме над 30 хиляди милиарда долара, за да победим в студената война срещу СССР и неговите сателити, за да предизвикаме материален и духовен срив”.
Във всички източноевропейски страни САЩ изградиха такъв елит, най-зле от цялата бивша система е България, която си унищожи икономиката си и от там държава си и стана лесна плячка в техни ръце. Целият изграден политически елит на България след прехода на България служи вярно на САЩ, а той от своя страна съхранява също вярно техните изнесени капитали в свои банки, прибира и дава гражданство на техните нови собственици, САЩ критикуват за корупция но се свеждат техните критики само до битовата корупция, без да промълвяват нито дума за големите приватизационни престъпления извършени от всички от сега правителства.За това и имаме такава рехава опозиция, със същия морал на управляващите . Американските и английски журналисти въобще не са адекватни в българската ситуация, интервюират като опозиция СДС-тата в НС, без да знаят че това не е реална опозиция и тя не се различава от БСП и управляващата коалиция по морал.
СДСтата и ГЕРБ не могат да бъда истински десни партии ,закащо не са носители на истинската дясна идея в западноевропейското пространство.
Десните западноевропейски партии излизат по0късно на политическата сцена- края на 70-те години, те са съсредоточени в капитала и прецизирането на бизнеса, но се отличават с това, че са носители също на реалната демокрация и са изключително национално отговорни. Такова национална отговорност липсва тотално в СДС-тата у нас, те само си мечтаят за бизнес облаги, но нямат нито грам национално отговорно мислен, а напротим-само национално безотговорно
Същото може да се каже и за "левите" сили в България, защото такива няма в лицето на БСП- тя е "бясно дясна" партия и нещо повече…партия престъпник…
Например десен финландки политик беше на посещение преди 3 години в България и каза открито на всички в Българското НС- "пазете си енергетиката независима, защото тя ви е гарант за независима икономика и независима държава".
Случайно такова мислене да има както в управляващи ,така и в опозиция в България???- НЯМА! Те всички са без морал, приватизационни крадци и абсолютно национално безотговорни.
Проамериканския нов политически елит изграден в Източна Европа се използва за катализатор за подриване отвътре ЕС, да не се получи голямото обединение на Европа. Особено това се почувства след настаналата финансова криза, дошла от САЩ. В България американският посланик се разхожда с домашни пантофи във всички министерство и диктува открито външната политика на България. САЩ подаряват 50 стари бронетранспортьора на България и си правят велика реклама колко са щедри.
САЩ не дава безвъзмездни субсидии на България така ,както дава ЕС и никога не е давал. Дори великия Сорос, за а да действа у нас чрез фондациите си, бърка с щедра ръка в….. еврофондове и "наивните" европейци още не са разбрали това.
Преди два месеца американския посланик в България се изказа скоро против навлизането на Русия в българската енергетика, това направо във всяка една друга европейска страна би прозвучало като намеса във вътрешните й работи, но не и на нашите управляващи и "опозиция" , даже напротив-измиха си очите и ушите и замълчаха. С това САЩ показа собствения си интерес към българската енергетика и не случайно- защото една зависима от САЩ национална енергетика, ще постави на колене пред нея външната и вътрешна политика на всяко българско предателство-доста далеко перспективно мислене..
Същото е с чехите и поляците и приеманото им на ПРО- това е дело на техния също така проамерикански изграден и послушен управляваш елит. ПРО за тези две държави значи по 12 милиарда долара нови заробващи за тяхната икономика заеми от САЩ. Тук е много интересна реакцията и "осъзнаването" от западноевропейците но е предмет на друг материал.
А специално на Балканите САЩ се явяват като най-дестабилизиращия фактор, подпомагащ старите експанзионистични планове на Турция за ислямизация на Европа през балканските народи, а за балканците- турцизация.
Отредената роля на Балканите в геополитическите планове на САЩ е да бъде бъдещия барутен погреб на Европа използвайки закъснялото албанско възраждане и национално самосъзнание придружено с агресивна експанзия и див национализъм, също икономическата слабост на Балансите народи и техния продажен политически елит.
А глупавите Европейци продължават да суфлират на американците. Плана Ахтисари е направен изяло по искане на американците- И защо ЕС го приема като своя политика? -това е друг въпрос, за който ще написа специален анализ…
САЩ не се е отказал от своята политика за нови и нови войни. Днес Белят дом обяви новата "стратегия за национална сигурност" и новите термини- " стандартна" и "нестандартна" война и показва, че във външната си политика няма никаква промени.Това е само начин за оправдание, да се месят с повод и без повод във всяка страна с инакомислеща политика.
В Европа това не може да се случи на западноевропейците, които са си изградили високо демократично развито съзнание и неподкупен политически елит- гарант за национално-отговорно мислене и устояване на национален суверенитет и национални интереси.
Оголени са обаче остават източноевропейските държави, където САЩ изгради нов подкупен политически елит и обществата им са все в стадия на "крехката демокрация". А и ръководството на ЕС е завзето от някои проамериканско политици-еврокомисари със старо мислене в тактиката на правене външна политика.
Надеждата за промяна на ЕС остава в Лисабонския договор да влезе в сила, както е предвидено м.май 2009 г за да обедини външнополитически ЕС и да осъществи коренно промяна на ръководството му за да деактивира новата външна политика на САЩ на своя територия. Но и там бръкнаха като организираха пропадането му в Ирландия- и това е друг въпрос, за който е нужен специален коментар…
Това исках да ви кажа, въпросът е обширен, вие ме предизвикахте да напиша специална статия за моя "американизмъм" ,която ще публикувам в нашия сайт.
Поздрави!